Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok