Podatki i opłaty

Podatek od spadków i darowizn Dz.U.04.142.1514

Podatek rolny Dz.U.06.136.969

Podatek leśny Dz.U.02.200.1682

Podatki i opłaty lokalne Dz.U.06.121.844

Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Dz.U.06.52.379

Ordynacja podatkowa Dz.U.05.8.60

Zasady rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.06.112.761

Łączne zobowiązania pieniężne. Dz.U.06.112.761

Opłata skarbowa. Dz.U.06.225.1635

 

Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Anna Borowska
(2003-09-19 12:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-05-18 12:49:51)