Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań termomodernizacyjnych: - budynku Urzędu Gminy - budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - trzech świetlic.