Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy 2