ZARZĄDZENIE NR 101/2008 z dnia 17 września 2008 roku W sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji gminy

ZARZĄDZENIE NR 101/2008

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 17 września 2008 roku

 

W sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji gminy.

 

Działając na podstawie § 6 Regulaminu naboru  na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Damnica zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Powołuję komisję ds.  naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i promocji gminy, w  następującym składzie:

1.      Maria Boryła – Przewodnicząca

2.      Jadwiga Janicka - Członek Komisji

3.      Andżelika Harmacińska - Członek Komisji

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2008-09-17 13:03:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Włodarczyk
(2008-09-17 13:03:31)