Dostawa mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2