Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań termomodernizacyjnych budynków: Urzędu Gminy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 3 świetlic