Postępowanie o Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań termomodernizacyjnych budynków: UG, GOKiS i 3 świetlic - 2