Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjno-wodociągowej w miejscowości Damnica od ostatniej studni przy ul. Ogrodowej do budynku mieszkalnego nr5 przy ul. Polnej, (długość sieci 1,4 km) (ilość przyłączy 6)