Grabowski Grzegorz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy - do dnia 28 lipca 2017 roku

Oświadczenie majątkowe - stan na dzień rozwiązania stosunku pracy 28.07.2017 r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-08-01 10:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-05-09 11:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-05-09 12:07:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2015-05-12 13:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok - 30.04.2014
Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-05-07 14:48:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2013-05-22 13:53:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2012-05-17 13:17:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2011-05-10 13:26:36)
Ostatnio zmodyfikował: