Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości

 

ZARZĄDZENIE NR  4 /2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia  12  stycznia 2012 roku
 
w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej
 
 
   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 47 a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity z 2005 roku Dz.Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami)
 
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
 
Ustala się dla zabudowanej   budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nieruchomości gruntowej – oznaczonej Nr   ewidencyjnym 204/12 położonej w   miejscowości Damnica przy ulicy Dębowej , obręb geodezyjnym Damnica,   jednostka ewidencyjna Damnica , dla której   prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku księga wieczysta Nr SL1S /00065512/4   , numer porządkowy –   „  6”.
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-01-30 13:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-02-14 07:54:02)