Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej Bobrowniki - Skibin w ramach inwestycji pn. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno ściekowej w gminie Damnica.