Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlic wiejskich na terenie gminy Damnica