Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej

 

ZARZĄDZENIE NR 89 /2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia  20 sierpnia  2012 roku
 
 
w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej
 
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 47 a ust.1, pkt.1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity z 2010 roku Dz.Nr 193  poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
 
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ustalić   dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym   jednorodzinnym   – oznaczonej numerem   ewidencyjnym 171/9  położonej w   miejscowości Zagórzyca   obręb geodezyjnym Zagórzyca    gmina Damnica , dla której   prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku  księga wieczysta Nr  SL1S /000099476/6  , numer porządkowy :
 
                          55  „ A „ – słownie pięćdziesiąt pięć  „ A” w miejscowości Zagórzyca
                                  
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-08-20 14:37:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-08-20 14:38:21)