Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectw Sąborze, Domaradz i Świecichowo