Wykonanie otworu hydrogeologicznego do gł. 56m w miejscowości Damnica