Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno.