Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa trzech latarni w miejscowoś›ci Karzniczka