Wykonanie sieci kanalizacyjnej, ul. Polna w Damnicy