Zakup i dostawa betonu towarowego B-30 w ilości 258 m3 do przebudowy i remontów dróg gminnych na terenie Gminy Damnica