Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczenia majątkowego

ZARZĄDZENIE NR 98/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do przeprowadzania
wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczenia majątkowego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 859.), na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, Panią Monikę Gliszczyńską, do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

 

§ 2. Upoważnienie wskazane w § 1 zostaje udzielone na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na stanowisku pracownika socjalnego.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-08-21 10:54:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-08-21 10:57:52)