Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Świecichowo dz. nr 72.