Zakup i dostawa betonu towarowego C25/30 (B-30) w ilości 150 m? do przebudowy i remontów dróg gminnych na terenie Gminy Damnica