Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania socjalne