Informacja dla niesłyszących klientów Urzędu Gminy Damnica

 

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłaszać chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Zgłoszenia należy dokonać, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych w sekretariacie Urzędu pok. nr 1 ul Górna 1, 76 - 231 Damnica. Czynny w poniedziałki od 7.30 - 16.30,  od wtorku do czwartku  7.30 - 15.30 i w piątki od 7:30 do 14:30, tel. +48 59 848 44 31.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również przesłać zgłoszenie poprzez:

  •  e-mail na adres: ug@damnica.pl
  • platformę e-PUAP korzystając z formularza  "Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu",
  • fax +48 59 848 44 35.
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-04-19 08:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Śmielak
(2019-03-11 13:18:00)