Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Urzędu Gminy w Damnicy i Zespołu Szkół w Zagórzycy