Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu - Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica