Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Zespołu Szkół w Damnie i Zespołu Szkół w Damnicy