Zawiadomienie o wyborze oferty/ unieważnieniu z dn.09.05.2017