Zakup i dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi oraz oprogramowań technologiczno - informacyjno - komunikacyjnych (TIK) niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Od diagnozy do metamorfozy poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica