Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica, dz. 238/1.