Odbiór odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica na 2018 rok