Wiata rekreacyjna z zagospodarowaniem terenu w m. Strzyżyno dz. nr 158