Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Damno, działka nr 229, gmina Damnica