Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Damnica