Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sąborze, gmina Damnica