Maria Czerska - P.O. Dyrektora Zespołu Szkół w damnicy