Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczacych podziału Sołectwa Świecichowa i utworzenia dwóch odrębnych sołectw