Konsultacje społeczne dotyczące podziału sołectwa Świecichowo i utworzenia dwóch odrębnych sołectw