Zarządzenie Nr 17/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzene Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Damnica oraz określenia obowiązującej dokumentacji w tym zakresie