Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2019 - 2025