Zarządzenie 37/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych