Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Damnicaw okręgu wyborczym nr 15