Informacja Wójta Gminy Damnica z dnia 8 kwietnia 2019 roku o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.