Konsultacje społeczne dotyczące "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Damnica na lata 2019-2028