INFORMACJA I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości oznaczonej nr 8/12 położonej w obrębie geodezyjnym Wiszno