Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2019 rok