Wójt Gminy Damnica zawiadamia , że dnia 19 grudnia 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?wykonaniu urządzeń służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego nr 3 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Bobrowniki - działka Nr 2/8 obr. Bobrowniki