NazwaTypDataOperacja
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 122/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnicael. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 121/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Damnicael. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZADZENIE NR 120/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Kultury w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 119/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 20 sierpnia 2020 roku   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 sierpnia 2020 roku   w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Damnicael. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 117/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 17 sierpnia 2020 roku   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 116/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rokel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 115 /2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Damnica podczas realizacji projektu pn. " Srebrna sieć " teleopieka w gminach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódźtwa Pomorskiego na lata 2014-2020el. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 108/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.el. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2020-10-27MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 113 /2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnychel. menu2020-10-27MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>