NazwaTypDataOperacja
Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicyel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. obsługi sekretariatuel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euroel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy realizacji inwestycji gminnejel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji określającej procedury zabezpieczenia pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Damnicy oraz postępowania z kluczami"el. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia intrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Damnicael. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wydzierżawieniael. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 7 marca 2019 roku ww sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego "Zaczarowane w obrazie"el. menu2021-06-14MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonania czynności w zakresie ewakuacji pracowników na wypadek pożaru oraz do utrzymania apteczki pierwszej pomocy w odpowiednim stanieel. menu2021-06-14MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>