NazwaTypDataOperacja
Zarządzenie nr 151/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznych na 2019 r.el. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 150/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 149/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadkuel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 148/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds przeprowadzenia egazminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony danych osobowychel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 147/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 146/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicyel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Damnica do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Damnica oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynnościel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Damnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy Damnicael. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 143/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Damnica wydawania zarządzeń Wójta w imieniu Wójta Gminy Damnicael. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 142/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnychel. menu2019-09-19MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2019-09-19MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>