NazwaTypDataOperacja
ZARZĄDZENIE NR 195/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 17 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 202/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rokel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 194/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy w Damnicy do wykonywania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.el. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 206/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego Gminnej Rady Seniorów w Damnicyel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnychel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 207/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy oraz określenia wzorów formularzy zgłoszeniowychel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 198/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznychel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 205/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Winsztal pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej gminy "Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy"el. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 201/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 24 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniael. menu2020-10-23MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 rel. menu2020-10-23MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>